ธุรกิจของบริษัท PDF พิมพ์ อีเมล

ผู้ให้บริการจัดจำหน่ายและนำเข้าอุปกรณ์

business 01

ชุดดับเพลิง และงานผจญเพลิง ถังดับเพลิง
Fire fighting Suit and Self extingulishes 

business 02 จำหน่ายชุดปฏิบัติงาน สำหรับทุกพื้นที่เสี่ยงงานแบบต่างๆ
Suppled a safety uniform for user
business 03 อุปกรณ์สำหรับงานอพยพสำหรับเกิดเหตุฉุกเฉินลดการสูญเสีย/บาดเจ็บ
Provide all valuable escape and injure equipment
business 04 สัญลักษณ์และการบ่งชี้ การล็อค และการสื่อสารในขณะปฏิบัติงาน
Sign, Indentification, Log out Tag out system
business 05 วัสดุประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์
High performance of Solar cell system and application
business 06 ซอฟแวร์และระบบปฏิบัติงาน, ระบบการจัดเก็บ และสือสารองค์กร
Software for operation and marketing system

 

OUR BUSINESS

ourbusiness

 

 

homebanner

Copyright © 2014  group.piyamanee.com