วิสัยทัศน์และพันธกิจ PDF พิมพ์ อีเมล

vision

วิสัยทัศน์

 

เป็นผู้นำการควบคุมการใช้งานด้านพลังงาน และแผนการรองรับเพื่อแผนงานฉุกเฉิน

รวมไปถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมครบวงจร

พันธกิจ

 

เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างตรงเวลา ในราคาที่เป็นธรรม และขอเป็น

ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนารากฐานของเศรษฐกิจในประเทศ

นโยบายคุณภาพ

 

ร่วมมือเป็นหนึ่งเพื่อผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ส่งมอบตรงเวลา

พัฒนาสู่มาตรฐานสากล

 
 
 
 
สร้างรากฐาน ความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี่สมัยใหม่
  คำปณิธานและคำขวัญขององค์กร

homebanner

Copyright © 2014  group.piyamanee.com